ผู้มีขันติ

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2549

 

ผู้มีขันติ

 

“ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา

และผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง”

 

 

 

ส. ม. ๒๒๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0013971169789632 Mins