อริยสัจ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2549

 

.....อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ

 

.....อริยสัจ เป็นชื่อธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นหลักแห่งความจริงและนำผู้เข้าถึงให้บรรลุถึงความเป็นพระอริยะได้

 

อริยสัจ มี ๔ คือ

 

๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

๒. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้ทุกข์

๓. นิโรธ คือ การดับทุกข์

๔. มรรค คือ หนทางหรือแนววิธีสำหรับดับทุกข์

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.005097234249115 Mins