บริวารกฐิน

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2550

 

        บริวารกฐิน หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ถวายวัดร่วมกับองค์กฐินหรือผ้ากฐิน โดยถือว่าเป็นของบริวารหรือเป็นองค์ประกอบของผ้ากฐิน เรียกว่า เครื่องกฐิน ก็ได้

 

        บริวารกฐิน เป็นสิ่งของที่จัดถวายวัดในวันทอดกฐินตามธรรมเนียม ส่วนใหญ่จะเป็นของจำเป็นสำหรับพระภิกษุใช้สอย เช่น เสื่อ หมอน มุ้ง กาต้มน้ำ กระติกน้ำ และของสำหรับใช้สอยร่วมกันในวัด เช่น ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือก่อสร้างซ่อมแซมวัด เครื่องใช้ไฟฟ้า แม้แต่ในกฐินหลวงก็จัดสิ่งของเหล่านี้ไปถวายวัดด้วย

 

        บริวารกฐิน นับรวมไปถึงปัจจัย ผ้าที่นอกจากผ้ากฐิน และผ้าป่าที่นำไปทอดร่วมกับกฐินซึ่งเรียกว่า ผ้าป่าหางกฐิน ด้วย

 Total Execution Time: 0.020229081312815 Mins