ปฏิการะ

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2550

 

 

   ปฏิการะ แปลว่า การทำตอบ การสนองตอบ การตอบแทน

ใช้คู่กับคำว่า อุปการะ คือ การเข้าไปอุดหนุน การช่วยเหลือ

     

      ปฏิการะ ใช้หมายถึงการตอบแทนอุปการคุณ การตอบแทนบุญคุณของผู้ที่เคยมีอุปการคุณแก่ตนมาก่อน โดยช่วยเหลือ ให้สิ่งของหรือโดยเลี้ยงดู ปรนนิบัติรับใช้ผู้มีอุปการคุณนั้นเป็นต้น บางครั้งใช้ควบกันไปทั้งคำแปลเป็น ปฏิการะตอบแทน เช่น

 

      “การที่ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันในวันนี้เท่ากับได้มาปฏิการะตอบแทนสถานที่ที่เคยศึกษามาในอดีต”

 

      ปฏิการะ แปลอีกอย่างหนึ่งว่า การทำให้กลับคืนสภาพ คือการซ่อมแซม การบูรณะ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.001141615708669 Mins