สัญญา

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2549

 

.....สัญญา แปลว่า จำได้ หมายรู้ได้ คือ ระบบความจำที่สามารถจำคน สัตว์ สิ่งของ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น จำสิ่งที่เห็นได้ จำเสียงที่ได้ยินได้ จำกลิ่นที่ดมได้ จำรสที่ลิ้มได้ จำชื่อคนได้ จำหนังสือได้ จำเรื่องอดีตของตนได้ เป็นต้น

 

.....สัญญา ในภาษาธรรมมิได้หมายถึง การให้คำมั่น การทำข้อตกลงกันระหว่างคน ๒ ฝ่าย ตามความหมายแบบภาษาทางโลก

 

 Total Execution Time: 0.0011526664098104 Mins