วิมังสา

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2549

 

วิมังสา

 

.....วิมังสา แปลว่า ความพิจารณาไตร่ตรองเป็นเรื่องของปัญญาในการทำงาน

         

.....วิมังสา เป็น อิทธิบาท คือธรรมที่เป็นแนวทางให้ไปสู่ความสำเร็จตามประสงค์ลำดับที่ ๔ ควรให้เกิดขึ้นต่อจากจิตตะ

 

.....วิมังสา คือการใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรองถึงสิ่งที่ทำว่าดีว่าควรหรือไม่ การใช้ปัญญาตรวจสอบถึงงานที่ทำมิให้ผิด ตรวจตราวิธีการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนแผนงาน เพื่อให้งานเดินได้สะดวก ไม่สะดุด เป็นต้น

 

 Total Execution Time: 0.0012785832087199 Mins