อสุรกาย

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2550

 

.....อสุรกาย หมายถึง มนุษย์พวกหนึ่งที่เป็นศัตรูกับเทวดา ได้แก่ พวกอสูร หรือ มาร หรือยักษ์

 

.....อสุรกาย ในคำวัดหมายถึงอบายภูมิอย่างหนึ่งในจำนวน ๔ อย่าง คือ นรก เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน เป็นที่เกิดของคนที่มากด้วยโลภะ

 

.....อสุรกาย ใช้เรียกสัตว์ที่เกิดในอบายภูมินั้นด้วย นัยว่าชอบเที่ยวหลอกหลอนคนเหมือนผีเป็นคู่กับพวกเปรต

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0078220327695211 Mins