โลกธรรม

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2549

 

.....โลกธรรม แปลว่า เรื่องของโลก ธรรมดาของโลก สิ่งที่มีอยู่ประจำในโลก ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้ ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม

 

.....โลกธรรม มี 8 ประการ คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์

 

โลกธรรม มี 8 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. อิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่คนทั่วไปต้องการได้แก่ มีลาภ มียศ สรรเสริญ สุข

2. อนิฎฐารมณ์ อารมณ์ที่คนทั่วไปในต้องการ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทาทุกข์

 

.....หลักปฏิบัติเมื่อถูกโลกธรรม คือทำใจให้หนักแน่น เป็นกลางๆ ไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อได้รับอิฎฐารมณ์ ไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อได้รับอนิฎฐารมณ์ จะไม่ทุกข์มาก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00098828077316284 Mins