อังคาส

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2550

 

.....อังคาส หมายถึงการเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ การดูแลปรนนิบัติพระในขณะฉัน เป็นคำโบราณที่เลือนลางไปมาก

 

.....อังคาส เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีสืบมาแต่สมัยพุทธกาล กล่าวคือในขณะที่พระฉันภัตตาหารอยู่จะมีผู้คอยรับใช้พระ ดูแลอาหารมิให้ขาดเหลือคอยประเคน คอยหยิบจับของส่งให้ เป็นต้น เรียกการปฏิบัติเช่นนั้นว่า “คอยอังคาส” เช่น

 

.....“พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอังคาสพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยพระหัตถ์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จจึงเสด็จกลับ”

 

.....ธรรมเนียมอังคาสเช่นนี้ยังถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในงานพระราชพิธียังถือเคร่งครัดอยู่

 Total Execution Time: 0.0011454661687215 Mins