โยนิ

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2549

    โยนิ

.....โยนิ แปลว่า กำเนิด หมายถึง ที่เกิด ที่ให้กำเนิดสัตว์

 

โยนิ มี 4 ประเภท คือ

1. ชลาพุชะ ประเภทเกิดในครรภ์ ได้แก่ สัตว์ที่เกิดอยู่ในครรภ์ก่อนแล้วคลอดออกมาเป็นตัว เช่น มนุษย์ สัตว์บางประเภท เป็นต้นว่า โค กระบือ ม้า เสือ ปลาวาฬ ปลาโลมา

2. อัณฑชะ ประเภทเกิดในไข่ ได้แก่สัตว์ดิรัจฉานบางประเภทที่เกิดอยู่ในฟองไข่ก่อนแล้วฟักออกมาเป็นตัว เช่น ไก เป็ด นก มด เต่า กบ เป็นต้น

3. สังเสทชะ ประเภทเกิดในถ้าไคลได้ แก่ สัตว์ที่เกิดในของสกปรกโสมม เช่น หนอนยุง แมลงบางชนิด

 

.....โอปปาติกะ ประเภทเกิดผุดขึ้น ได้แก่ พวกที่เกิดเป็นตัวตนเลย คือเทวดา สัตว์นรก

 

 Total Execution Time: 0.010444883505503 Mins