โมหาคติ

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2549

 

.....โมหาคติ แปลว่า ความลำเอียงเพราะเขลา การไปในแนวทางที่ไม่ควรคือความหลงผิดเป็นหลักที่ผู้ใหญ่ควรเว้น ไม่ควรถึง เพราะทำให้เสียความยุติธรรม เสียความเป็นผู้ใหญ่

 

.....โมหาคติ หมายถึง ความเอนเอียงเข้าข้าง ความไม่เป็นกลาง ทำอะไรไปโดยถึงอารมณ์ตัวเองเป็นเกณฑ์ด้วยรู้ไม่เท่าทัน ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ด้วยความหลงผิดคิดไม่ถึง โดยไม่ใช้ปัญญาพินิจให้ถ่องแท้

 

.....โมหาคติ เป็นเหตุให้งมงาย เชื่อง่าย หูเบาไหลไปตามกระแส เขาว่าดีก็ดีด้วย เขาว่าชั่วก็ชั่วด้วย ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจผิดพลาด ติดสินความถูกผิดไปตามประแส ไม่ใส่ใจกฎเกณฑ์ที่มี ทำให้การปกครอง ระบบงาน และกิจการเกิดอุปสรรค ขาดความร่วมมือ ไม่เจริญก้าวหน้าและอาจถึงความล่มสลายได้ เป็นเหตุให้ครอบครัวหรือหมู่คณะขาดความอบอุ่น แตกแยก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012315154075623 Mins