สุจริต

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2549

 

สุจริต มี ๓ อย่างคือ

 

๑. กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม

๒. วจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจา คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ

๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ คือไม่โลภอยากได้ ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม

 

.....ผู้ประพฤติสุจริตย่อมได้รับผลตอบแทน คือตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้ ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้รู้ ชื่อเสียงงดงามขจรไป เวลาใกล้ตายก็มีสติไม่หลงตาย ตายแล้วไปสู่สุคติ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00080231428146362 Mins