หลงผิด

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2549

 

ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้              จัมบก

แปลงปลูกหนามรายรก                รอบเรื้อ

ฆ่าหงส์มยุระนกกระเหว่า              เสียนา

เลี้ยงหมูกากินเนื้อ                       ว่ารู้ลีลา