ปุคคลปโรปรัญญุตา

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2549

 

ปุคคลปโรปรัญญุตา

 

..... ปุคคลปโรปรัญญุตา แปลว่า ความเป็นผู้รู้จักบุคคลผู้ยิ่งหรือผู้หย่อน

 

..... ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลที่ควรคบ กล่าวคือการรู้จักบุคคลแต่ละคนในแง่มุมต่างๆ เช่น อุปนิสัยใจคอความชอบ คุณธรรม ความประพฤติส่วนตัวและหน้าที่การงานของเขา เป็นต้น แล้วรู้จักที่จะเลือกคบหาว่าควรคบคนเช่นใด ควรห่างคนเช่นใด ผู้ใดเป็นเจ้านายที่ดี ผู้ใดเป็นลูกน้องที่ดี

 

..... ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นเหตุให้รู้จักบุคคลแต่ละบุคคลโดยละเอียดดีถี่ถ้วน ทำให้ได้คบหาแต่คนดี ไม่คบคนพาล หรือทำให้เลือกใช้คนทำงานได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเสียหาย เป็นต้น

 

..... ผู้ประกอบด้วยปุคคลปโรปรัญญุตา จัดว่าเป็น สัตบุรุษ คือเป็นคนดี คนฉลาด น่ายกย่องนับถือและเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.01556381781896 Mins