อนุปสัมบัน

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2550

 

.....อนุปสัมบัน แปลว่า ผู้มิได้อุปสมบท เป็นคู่กับคำว่า อุปสัมบัน ผู้อุปสมบทแล้ว

 

.....อนุปสัมบัน หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นภิกษุได้แก่ สามเณร สามเณรี นางสิกขมานา และคฤหัสถ์ทั่วไป แม้ภิกษุณีก็จัดเป็นอนุปสัมบันในหมู่ภิกษุ แต่จัดเป็นอุปสัมบันในหมู่ภิกษุณีด้วยกัน

 

.....อนุปสัมบัน แม้เป็นบรรพชิตด้วยกันแต่ก็ไม่ได้สิทธิบางอย่างที่อุปสัมบันได้ เช่นการเข้าร่วมสังฆกรรม การปกครองสงฆ์ เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0075271328290304 Mins