มงคล

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2549

 

.....มงคล  แปลว่า เหตุให้ถึงความเจริญหรือการปฏิบัติอันนำมาซึ่งผลคือ ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ความสำเร็จ สิ่งที่เป็นมงคลคือธรรม ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต ความกตัญญู ความอ่อนน้อมถ่อมตน การประพฤติธรรม “มงคลทำ” คือ ต้องปฏิบัติต้องทำ มงคลจึงจะเกิดมี ส่วนมงคลทางโลกเป็น “ มงคลถือ” คือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัสทางกายได้ว่าเป็นมงคล เช่น ถือสัตว์บางประเภท ถือสีบางสี ถือขนมบางชนิด ถือต้นไม้บางอย่าง เป็นต้น

.....มงคล  ทางธรรมเป็นเรื่องของปัญญา มงคลทางโลกเป็นเรื่องของศรัทธา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0037607828776042 Mins