รูป

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2549

 

รูป

 

.....รูป แปลว่า สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม สิ่งที่แตกสลาย สิ่งที่แปรผันได้ หมายถึง รูปร่างที่มองเห็นได้ด้วยตา คือร่างกายหรือตัวตนของคน สัตว์ สิ่งของ

 

รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 

1. ส่วนที่ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม เช่น ผม กระดูก เลือด หนอง ไฟธาตุ ลมหายใจ เรียกว่า มหาภูตรูป

2. ส่วนที่อาศัยร่างกายอยู่ เช่น ประสาท สัมผัส ชีวิต ความเป็นชายหญิง เป็นต้น เรียกว่า อุปาทายรูป

 

.....รูป เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ 5

.....รูป ในภาษาธรรมมิได้หมายถึงภาพถ่าย ภาพเขียน หรือรูปภาพตามความหมายแบบภาษาโลก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.006711200873057 Mins