ไม่สมค่า

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2549

 

แว่นตามมาใส่ผู้             อันธการ

คนหนวกฟังสำนวน                ขับร้อง

คนใบ้ใฝ่แสดงสาร            โคลงกาพย์

เฉกเครื่องประดับซ้อง          ใส่ให้วานร

 Total Execution Time: 0.0010043183962504 Mins