ธรรมราชา

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2550

 

       ธรรมราชา แปลว่า พระราชาแห่งธรรม

พระราชาผู้ทรงธรรม เรียกเต็มว่า พระธรรมราชา

 

       ธรรมราชา ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งธรรม ทรงเป็นเจ้าของธรรม ทรงเป็นใหญ่ในธรรมที่ตรัสรู้ และใช้หมายถึง พระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ทรงปฏิบัติ เช่น พระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้น ทั้งพระพุทธเจ้าและพระราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นพระธรรมราชา เช่นที่ใช้ว่า

       “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาส่องแสงสว่างยังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นเพียงใด

       “ดูก่อนภิกษุ พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมนั่นแล ทรงสักการะ เคารพ นอบน้อมธรรม…”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0064837654431661 Mins