นิมิต (๒)

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2550

 

.....นิมิต หมายถึงสิ่งบอกเหตุ ลางสังหรณ์สัญญาณบอกเหตุก็ได้ เช่นพระนางมัทรีทรงเห็นนิมิตก่อนที่จะพลัดพรากจากพระชาลีกัณหาผู้เป็นพระโอรสธิดา พระโพธิสัตว์ทรงเห็นนิมิตคือ เทวทูตก่อนที่จะเสด็จออกบรรพชา เรียกว่า บุพนิมิต ก็ได้

 

.....นิมิต หมายถึงอวัยวะสืบพันธุ์ เครื่องหมายพิเศษที่อวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นตำหนิเป็นต้นก็ได้ เช่นที่ใช้ว่า

 

.....“สอดนิมิตของชายเข้าไปในนิมิตของหญิงได้ชื่อว่าเสพ”

 

.....“นางเห็นนิมิตที่มือและเท้าของพระสุทินน์ เข้าก็จำได้แม่นว่าเป็นพระลูกชายของนาย”

 

 Total Execution Time: 0.0031114498774211 Mins