มิจฉาทิฐิ

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2549

 

.....มิจฉาทิฐิ แปลว่า ความเห็นผิด หมายถึง ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม จากความเป็นจริง

 

.....ความเห็นที่จัดเป็นมิจฉาทิฐิมี ๑๐ อย่าง คือ เห็นว่าการให้ทานไม่มีผลจริง การบูชาไม่มีผลจริง การเคารพบูชาไม่มีผลจริง ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริง โลกนี้ไม่มีจริง คุณของบิดา ไม่มีจริง คุณของมารดาไม่มีจริง คุณของบิดาไม่มีจริง พวกโอปปาติกะ (พวกเกิดทันทีเช่นเทวดา) ไม่มีจริง สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยไม่มี

 

.....มิจฉาทิฐิ จัดเป็นมโนทุจริต (ความชั่วทางใจ) มีโทษรุนแรงที่สุด ยิ่งกว่าการทำบาปกรรมอื่นๆ เป็นเหตุให้คนที่เห็นอย่างนั้นปฏิเสธเรื่องบาปบุญ และสามารถทำชั่วได้ทุกอย่าง เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.029292515913645 Mins