มุทิตา

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2549

 

 

.....มุทิตา แปลว่า ความยินดี ความเป็นผู้ มีความยินดี

 

.....มุทิตา หมายถึง ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คือเมื่อผู้อื่นได้รับความสำเร็จ มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้า ก็พลอยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้รับ ไม่มีความอิจฉาริษยาในความสำเร็จของเขา

 

.....ลักษณะของผู้มีมุทิตา คือเป็นคนไม่อิจฉาริษยา ยอมรับในความดีและความสำเร็จของคนอื่น แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นได้ด้วยความเต็มใจ

 

.....มุทิตา เป็นธรรมข้อที่ ๓ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด อรติ คือความไม่ยินดี ความขึ้งเคียด ความอิจฉาริษยา

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009912649790446 Mins