วิญญาณ

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2549

 

.....วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้ง หมายถึง ธาตุรู้ (วิญญาณธาตุ) และระบบการรู้ของจิตหลังจากที่ได้สัมผัสกับอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นระบบการรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส คือ

 

ถ้ารู้ทางตา เรียกว่า จักขุวิญญาณ

ถ้ารู้ทางหู เรียกว่า โสตวิญญาณ

ถ้ารู้ทางจมูก เรียกว่า ฆานวิญญาณ

ถ้ารู้ทางลิ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ

ถ้ารู้ทางกาย เรียกว่า กายวิญญาณ

ถ้ารู้ทางใจ เรียกว่า มโนวิญญาณ

 

.....วิญญาณ ในภาษาธรรมมิได้หมายถึง ภูตผีปีศาจ หรือสิ่งที่ล่องลอยออกจากร่างกายของคนที่ตายไปแล้วตามความหมายแบบภาษาโลก

 Total Execution Time: 0.019866017500559 Mins