อาสวะ – อาสวกิเลส

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2549

 

.....อาสวะ แปลว่า เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิต ชุบย้อมจิตให้เศร้าหมอง ให้ชุ่มอยู่เสมอ เรียกกันทั่วไปว่า อาสวกิเลสอาสวะ มี ๓ ประเภท คือ

 

๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ได้แก่ ความติดใจรักใคร่อยู่ในกามเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง เพราะหมกมุ่งกังวลอยู่ร่ำไป

 

๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ ได้แก่ความติดอยู่ในภพ ในความเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นเหตุให้จิตหมกมุ่นอยากได้ร่ำไป

 

๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้จริง เป็นเหตุให้จิตลุ่มหลงมืดมัว เศร้าหมอง

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011485497156779 Mins