อนุสสติ

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2549

 

 

.....อนุสสติ แปลว่า การระลึกถึงเนืองๆ หรืออารมณ์ที่ควรระลึกถึงเนืองๆ เป็นอารมณ์สมถกรรมฐานเพื่อทำใจให้สงบจากนิวรณ์ 5

 

อนุสสติ มี 10 อย่าง คือ

 

1.) พุทธานุสสติ       2.) ธัมมานุสสติ          3.) สังฆานุสสติ       4.) สีลานุสสติ 

5.) จาคานุสสติ        6.) เทวดานุสสติ         7.) มรณัสสติ          8.) กายคตาสติ

9.) อานาปานสติ     10.) อุปสมานุสสติ

 

.....การบำเพ็ญอนุสสติ คือ ตั้งสติกำหนดถึงอารมณ์ 10 อย่างมีคุณของพระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์ โดยกำหนดนึกเป็นคำบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ เป็นต้น สติจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นจนจิตสงบเป็นสมาธิแนบนิ่งอยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้น เมื่อจิตสงบได้แล้ว ก็เป็นเหตุให้เกิดความปีติ เกิดความสุข เป็นต้น

 

 Total Execution Time: 0.008984633286794 Mins