อนิจจัง – อนิจจตา

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2549

 

.....อนิจจัง – อนิจจตา แปลว่า ไม่เที่ยงความเป็นของไม่เที่ยง

.....อนิจจัง หมายถึง ภาวะที่สังขารทั้งปวงไม่อยู่คงที่ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่นเป็นเด็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่เป็นคนชรา เป็นคนตาย ตามลำดับ

 

ที่ชื่อว่า อนิจจัง เพราะมีลักษณะดังนี้

 

1. เกิดมีแล้วไม่มี คือเกิดมาแล้วก็ดับไป

2. แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป

3. เป็นสิ่งชั่วคราว อยู่ได้ชั่วขณะ

4. แย้งต่อนิจจะ คือตรงข้ามกับนิจจะ (ความเที่ยงแท้)

 

อนิจจัง หรือ อนิจจตา เป็นสามัญลักษณะ คือเกิดมีเสมอกันแก่สังขารทุกอย่าง

 Total Execution Time: 0.017083700497945 Mins