สังฆานุสสติ

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2549

 

.....สังฆานุสสติ แปลว่า การระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์เนืองๆ เป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนึ่งในอนุสสติ 10

 

.....สังฆานุสสติ คือ สำรวมจิตน้อมนึกถึงคุณของพระสงฆ์ 9 ประการ คือบทพระสังฆคุณที่ว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯลฯ ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ-ตา” ทั้งหมดหรือบทใดบทหนึ่ง นึกภาวนาไปจนจิตสงบนิ่งแน่วอยู่กับอามรณ์คือคำภาวนานั้น

 

.....สังฆานุสสติ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ย่อมส่งผลให้จิตสงบระงับจากราคะ โทสะ โมหะ มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ ได้ศรัทธา สติ ปัญญาบุญบารมีเพิ่มไพบูลย์ขึ้น เกิดปีติปราโมทย์ยิ่งขึ้นสามารถข่มภัยและความกลัวได้ บรรเทาความทุกข์ได้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011403322219849 Mins