อบายมุข

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2549

 

.....อบายมุข แปลว่า ทางแห่งความฉิบหายทางแห่งความเสื่อม คือสาเหตุให้ถึงความวิบัติฉิบหาย ให้ถึงความเสื่อมเสีย มี 2 หมวด คือ

 

.....อบายมุข 4 ได้แก่ เที่ยวผู้หญิง ดื่มสุรา เล่นการพนัน และ คบคนชั่วเป็นมิตร

 

.....อบายมุข 6 ได้แก่ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และ เกียจคร้านทำการงาน

 

.....อบายมุขทั้งหมดนี้ หากประพฤติเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สิน แก่เกียรติยศชื่อเสียง หรือแก่ชีวิตร่างกายได้เหมือนกันทุกข้อ

 

 Total Execution Time: 0.007524299621582 Mins