ฆราวาสวิสัย

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2550

    

 

          ฆราวาสวิสัย คือ การกระทำต่างๆ ที่ชาวบ้านทำกันเป็นปกติโดยทั่วไป ได้แก่การเสพกามการเล่นสนุกสนานเฮฮา การประดับแต่งร่างกายให้สวยงาม การเที่ยวเตร่ การประกอบอาชีพ เป็นต้น เมื่อฆราวาสกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็น ฆราวาสวิสัย นิยมใช้เปรียบเทียบการกระทำระหว่างฆราวาสกับพระ เช่นพูดว่า

 

          “คนที่เป็นฆราวาสย่อมทำอย่างนั้นได้ แต่พระจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องฆราวาสวิสัย”

 

          “เรื่องอย่างนี้ชาวบ้านไม่สมควรทำเพราะไม่ใช่ฆราวาสวิสัย

 Total Execution Time: 0.0049633344014486 Mins