สัจจะ

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2549

 

.....สัจจะ ที่เป็นคำพูด แปลว่า คำจริง หมายถึง คำตรง คำแท้ คำที่ไม่โกหก หลอกลวงบิดพลิ้ว เรียกเต็มว่า สัจวาจา

 

.....สัจจะ ที่เป็นคุณธรรม แปลว่า ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมีสติซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจตรง ไม่คิดคด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาคำมั่นสัญญามั่นคง

 

ลักษณะของผู้มีสัจจะ คือ

  • พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น รักษาคำพูด
  • ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  • มีความบริสุทธิ์ใจต่อคู่ครองของตัวและบุคคลทั่วไป
  • ไม่เป็นสับปรับ หน้าไหว้หลังหลอก

 

 Total Execution Time: 0.0011696974436442 Mins