บัณฑิต

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2549

 

 “ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท

เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย

จึงควรอยู่ในราชการ”

 

 

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๙

 Total Execution Time: 0.0011699000994364 Mins