สังโยชน์ (2)

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2549

 

สังโยชน์ หมวดที่ 2 คือ

 

.....2. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง คืออย่างละเอียด เพราะเป็นเหตุนำสัตว์ให้เกิดในรูปภพและอรูปภพ มี 5 ประการคือ

 

6. รูปราคะ ความติดใจอยู่ในรูปธรรมอย่างละเอียด ในอารมณ์ของรูปฌาน

7. อรูปราคะ ความติดใจอยู่ในอรูปธรรมในอารมณ์ของอรูปฌาน

8. มานะ ความถือตัว ความสำคัญตัว

 

 Total Execution Time: 0.0011387507120768 Mins