ราคะ-ราคจริต

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2549

 

.....ราคะ แปลว่า ความกำหนัดยินดี ความพอใจ ความติดใจ

 

.....จริต แปลว่า ความประพฤติ พฤติกรรมปกติ หมายถึงความประพฤติที่ติดต่อสืบเนื่องมานานจนเป็นเรื่องปกติของผู้นั้น ใช้ว่า จริยา ก็ได้

 

.....ราคจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีราคะเป็นปกติ คือรักสวยรักงาม ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้นเรียบร้อย นิ่มนวล ชอบความสะอาด ทำกิจต่างๆ ไม่รีบร้อน ชอบของกินที่บรรจงจัด ชอบของหวาน มีอารมณ์สุนทรี ดูอะไรก็ดูนาน ละเอียดพิเคราะห์ อุปนิสัยเป็นคนเจ้าเล่ห์ ถือตัว แง่งอน ชอบอวด ชอบยอ อยากได้หน้า

 

.....ราคจริต แก้ได้ด้วยพิจารณากายคตาสติหรืออสุภกรรมฐาน

 

 Total Execution Time: 0.0011531154314677 Mins