จันทรคติ

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2550

 

        จันทรคติ หมายถึงการเดินทางของดวงจันทร์ การโคจรของดวงจันทร์

 

.....จันทรคติ ทั่วไปใช้เรียกวิธีนับวันและเดือนโดยถือ เอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลัก คือนับวันเป็นขึ้นแรม แบ่งเป็นข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 15 วัน (ในเดือนขาดจะมี 14 วัน) โดยเรียกว่าขึ้น 1 ค่ำ ขึ้น 8 ค่ำ แรม 1 ค่ำ แรม 8 ค่ำ เป็นต้น และนับเดือนเป็น 12 เดือน โดยเริ่มแต่เดือนอ้าย (เดือน1) เดือนยี่ (เดือน 2) เดือน 3 เดือน 4 ไปตามลำดับจนถึงเดือน 12 นับอย่างนี้เรียกว่า นับวันนับเดือนตามจันทรคติ

 

.....จันทรคติ ใช้คู่กับคำว่า สุริยคติ ซึ่งเป็นวิธีนับว่าเดือนโดยถือ การโคจรของดวงอาทิตย์ เป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีนับแบบสากล เช่น วันที่ 1 เดือนมกราคม เป็นต้น

 

.....จันทรคติ ใช้เป็นวิธีนับวันเดือนในวงพระพุทธศาสนาและตามธรรมเนียมไทยเดิม

 

 Total Execution Time: 0.0011843005816142 Mins