สังโยชน์ (1)

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2549

 

.....สังโยชน์ แปลว่า กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ หมายถึงกิเลสที่มัดสัตว์ไว้ในกองทุกข์ในโลก มิให้พ้นไปจากโลกคือมิให้บรรลุธรรมได้มี 10 ประการ

 

สังโยชน์ 10 แบ่งเป็น 2 หมวด

 

1.โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ คืออย่างหยาบ เพราะเป็นเหตุนำสัตว์ให้เกิดในกามภพซึ่งเป็นภพชั้นต่ำ มี 5 ประการคือ

2. สักกายทิฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวถือตน

3. สีลัพพตปรามาส คือความยึดถือในศีลและพรต

4. กามราคะ คือความกำหนัดยินดีด้วยความพอใจในกาม

5. ปฏิฆะ คือความกระทบกระทั่งจิตความหงุดหงิดไม่พอใจ ทำให้เกิดโทสะ

 

 Total Execution Time: 0.0011491338411967 Mins