หิริ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2549

 

.....หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ หมายถึงความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิดใจตัวเองที่จะละเว้น ไม่ยอมทำความดีซึ่งควรทำให้เกิดมีในตน เช่นบิดามารดามีความละอายใจที่จะไม่ดูแลบุตรธิดาของตน เช่นนี้เรียกว่ามีหิริ

         

.....หิริ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการคิดถึงการศึกษาฐานะ ยศศักดิ์ ชาติตระกูลของตน คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมกับความแกล้วกล้าของจิตใจที่จะไม่ทำชั่วเช่นนั้น

 

.....หิริ เป็น โลกปาลธรรม คือเป็นธรรมรักษาคุ้มครองโลก ทำให้โลกเกิดสันติ ทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคนที่มีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกคือแผ่นดินและสรรพสัตว์ทั้งปวง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร