อคติ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2549

 

.....อคติ แปลกันว่า ความลำเอียง หมายถึง ความเอนเอียงเข้าข้าง ความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นกลาง ความไม่เป็นหลัก

 

.....อคติ แปลอีกแบบหนึ่งว่า การดำเนินไปในแนวทางที่ไม่สมควร ไม่ควรไป หรือ ไปไม่ได้หมายถึงแนวทางที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติไป ย่อมทำให้หมู่คณะ กิจการ และความดีงามดำเนินต่อไปได้ยากหรือไปไม่รอด

 

อคติ มี 4 อย่าง คือ

1. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักชอบพอ

2. โทสาคติ ลำเอียงเพราะไม่ชอบ

3. ภยาคติ ลำเอียงเพราะหลง

4. โมหาคติ ลำเอียงเพราะหลง

 

.....ท่านว่า อคติเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้นำหมู่คณะควรเว้น ถ้าเว้นไม่ได้ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นหลัก ความยุติธรรมก็ไปไม่รอด ล่มจมหมด

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012120485305786 Mins