อาชีววิบัติอาชวะ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2549

 

.....อาชีววิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาชีวะอาชีพเสีย

 

.....อาชีววิบัติ หมายถึง การประกอบอาชีพที่ผิดเป็นมิจฉาชีพ อาชีพที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม อาชีพที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

 

.....คนที่มีอาชีววิบัติ เรียกได้ว่า คนอาชีพเสีย คือเป็นคนเสียเพราะประกอบมิจฉาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรม ทำมาหากินในทางทุจริต เช่น แสวงหาทรัพย์สินด้วยการลักขโมย ฉ้อโกงหลอกลวง ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ค้าขายสิ่งที่ต้องห้าม เช่น ค้าขายยาเสพติด

 

.....คนที่มีอาชีววิบัตินั้นชื่อว่าเป็นคนเสียคือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพคือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นคนเอาดีได้ยาก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0039140343666077 Mins