สังโยชน์ (2)

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2549

 

 

สังโยชน์ หมวดที่ 2 คือ

2. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง คืออย่างละเอียด เพราะเป็นเหตุนำสัตว์ให้เกิดในรูปภพและอรูปภพ มี 5 ประการคือ

6. รูปราคะ ความติดใจอยู่ในรูปธรรมอย่างละเอียด ในอารมณ์ของรูปฌาน

7. อรูปราคะ ความติดใจอยู่ในอรูปธรรมในอารมณ์ของอรูปฌาน

8. มานะ ความถือตัว ความสำคัญตัว

 Total Execution Time: 0.0011029640833537 Mins