เลี้ยงดูพ่อแม่

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ผู้แก่เฒ่า
ผู้ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว
ย่อมจะเดือดร้อนในในภายหลังว่า
เมื่อก่อน เราพอที่จะเลี้ยงดูท่านได้

แต่ทำไมเราจึงไม่เลี้ยงดูท่าน

 

ชนสันธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๐๓

 Total Execution Time: 0.0011583169301351 Mins