Summer สมาธิแก้ว ความทรงจำที่แสนดี

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2547

 

.....เป็นช่วงเวลาหนึ่ง ของกลุ่มคนที่มารวมตัวกันจำนวนหนึ่ง ภายใต้เหตุปัจจัยรอบตัวที่กำหนดขึ้นอย่างลงตัวในตารางเวลา ว่าถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรบ้าง ที่น่าสะดุดใจตรงที่ว่า ล้วนเป็นกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความสุข ความสบาย เบิกบานแห่งใจ หมั่นเพียรอยู่กับกายและใจที่ให้แต่สิ่งดี ๆ แก่ตนเอง ให้แก่กันและกันโดยตลอด … เพียงนำกิจวัตรประจำที่จำเป็นของมนุษย์มาผสมผสานกับบทฝึกที่ได้ประโยชน์ โดยมิอาจให้ลืมจบลงไปกับกาลเวลาที่หมดไปแล้วในช่วงนั้น ๆ ได้เลย

คือ เรื่องราวที่ชาวสมาธิแก้วทุกคนได้ร่วมกันเขียนไว้ในบันทึกประจำวันต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดการอบรมนานถึง ๑๐ สัปดาห์นั้น ที่มีคุณค่าควรแก่การนำมารวบรวมเก็บไว้ และส่งต่อ เพื่อช่วยให้ทุกคนในนั้นได้ตามระลึกนึกถึงภาพชีวิตที่งดงามเหล่านั้นได้อย่างชัดแจ่ม แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านไปเนิ่นนานเพียงไรก็ตาม

พร้อมส่งต่อ ภาพ เหตุการณ์ดี ๆ ที่ประกอบไปด้วยบุญกุศล ผ่านเรื่องราวของการฝึกฝนอบรมตนที่ผ่านพ้นไปแล้ว หากสามารถตามระลึกถึงได้บ่อย ๆ ใจจะเกิดความปีติเบิกบาน เกิดบุญใหม่หล่อเลี้ยงใจได้อย่างต่อเนื่อง

ทำให้ความทรงจำที่แสนดีเหล่านั้น กลายเป็นอนุสรณ์แห่งความดีที่ชาวสมาธิแก้วทุกคนแบ่งปันมอบให้แก่กันและกัน ด้วยความรักและความปรารถนาดี และแม้หากผู้ใดได้อ่านเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ แล้วมีจิตยินดีอนุโมทนาตาม เชื่อไหมว่า ย่อมได้บุญตามไปด้วยทีเดียว

“ ความทรงจำที่แสนดี ” นี้ ของรุ่นนี้เข้ามาถึงรุ่นที่ ๒๐ พอดี บอกเล่าเนื้อหา ความรู้ ความรู้สึก พร้อมด้วยบันทึกภาพ เหล่านั้นติดมาฝากภายในเนื้อหากันอีกด้วย ลองอ่านตามเข้าไปเรื่อย ๆ ใครบ้าง ทำอะไร ที่ไหน เป็นอย่างไร ได้อะไร ชีวิตเรียบง่าย สบาย หาความสุขกันได้ไม่ยากเลย เพราะชีวิตเช่นนี้ไม่ว่าใคร ๆ ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของได้บ้าง

ติดตามสอบถามไปที่ จุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้าไป และเมื่อถึงเวลาก็ต้องก้าวเดินออกมา พร้อมกับดอกไม้ที่ต่างบานสะพรั่งแล้ว เพื่อชื่นชมความสำเร็จก่อนจากกันไปของพวกเขาเหล่านั้น ได้ที่ “ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม ” โทร . ๐๒ – ๕๒๔ – ๐๒๕๗ – ๖๓ ค่ะ

 

สุพัฒนะ.

 


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013421853383382 Mins