โลก

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2547

 

โลก แปลว่า สภาพหรือสิ่งที่ต้องประลัยย่อยยับ คือ ต้องแตกดับไปในที่สุด

โลก หมายถึงทั้งแผ่นดินที่อยู่อาศัยและหมู่สัตว์หรือสิ่งที่อยู่อาศัยอยู่บนแผ่นดินทั้งหมด รวมความก็คือ

  • หมายถึงสังขารที่ไม่มีวิญญาณ เช่น สิ่งของ พัสดุต่างๆ ซึ่งเรียกว่า สังขารโลก
  • หมายถึงสังขารที่มีวิญญาณคือหมู่สัตว์ได้แก่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท ซึ่งเรียกว่า สัตวโลก
  • หมายถึงแผ่นดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งของและหมู่สัตว์ ซึ่งเรียกว่า โอกาสโลก

โลก ในความหมายว่าที่อยู่อาศัยมี ๓ ประเภท คือ ๑) มนุสสโลก ที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ ๒) เทวโลก ที่อยู่ของเทวดาหรือสวรรค์ ๓) พรหมโลก ที่อยู่ของพรหม


 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020973300933838 Mins