กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเด็กปี ๒๕๔๘

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เราเคยแหงนไปมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่า ท้องฟ้าสีครามที่เราเห็นช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน และเมื่อเราโตขึ้น เราก็ได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าท้องฟ้า คือ โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เอง

เด็กหลายคนคงมองโลกของเขาได้เป็นร้อยแบบพันแบบ ตามแต่จินตนาการความคิดสร้างสรรค์อันบริสุทธิ์

จะแต่งแต้มเติมมันให้โลกใบนี้มีสีสดใส ปราศจากความเศร้าหมอง ที่บางครั้งก็มีความคิดแบบผู้ใหญ่เจือปนหรือกรอบมุมความคิดที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนั้น บดบังความคิดใสๆ ของหนูน้อยผู้มากไปด้วยพลังอันบริสุทธิ์ไป

ภาพวาดจากฝีมือจิตรกรเอกของโลก ที่บรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ ปรากฏเป็นวิว ทิวทัศน์ ดอกไม้ หรือภาพที่สวยสดงดงามใดๆ ก็ตาม ยังอาจมีที่ติติงได้ว่าสีซีดไปบ้าง หรือแสงเงาไม่ชัดบ้าง แต่ภาพที่ปรากฏในดวงใจน้อยๆ ของเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้แต่งแต้มให้นั้น ย่อมเกิดขึ้นเด่นชัดในความทรงจำของเขาเสมอ และพร้อมจะกลายเป็นพื้นฐานชีวิตของเขาตลอดไป

… เยาวชน คือ บุคคลที่มีคุณค่าและความหมายต่อสังคมในอนาคต

… เยาวชน คือ ผู้กำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองในวันข้างหน้า

… เยาวชน คือ ผู้นำความหวังแห่งสันติสุขให้ มี หรือ ไม่มี โอกาสเกิดขึ้นได้

พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเป็นผู้นำทางจิตใจที่ดีงามของมวลมนุษยชาติ … แต่เขาและเธอจะเป็นเช่นนั้นได้ ขึ้นอยู่กับวันนี้ของพวกเราทุกคน ผู้ใหญ่ในวันนี้ เปรียบได้ดังแม่พิมพ์ของเด็กทั้งหลาย เป็นผู้คอยชี้ทิศทางให้แก่เขาว่า เขาควรจะเดินบนเส้นทางสายใด จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้เราตระหนักว่า การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ต้องคอยปลูกฝังคุณความดีควบคู่กันไปด้วย เขาจึงจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต อันจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมที่แท้จริง

สโมสรยุวกัลยาณมิตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น การอบรมจะจัดขึ้นทุกๆ ปิดภาคเรียน ประมาณเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการมาปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมความดีงาม ฝึกการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข ด้วยการทำงานเป็นทีม ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

 

นอกจากโครงการเข้าค่ายคุณธรรมในช่วงปิดเทอมแล้ว ในเทศกาลวันเด็กของทุกปี สโมสรยุวกัลยาณมิตรจะจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกอีกด้วย และในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘ ได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงและวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ โลกแก้วของฉัน ” ขึ้น เพื่อรับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า ๑๐๐ , ๐๐๐ บาท สำหรับการประกวดร้องเพลงในรอบคัดเลือก คณะกรรมการได้ประกาศผลการตัดสินออกมาแล้ว ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

การศึกษา

ที่อยู่

กวินชนก

แสงชวลิต

เบสท์

สาธิต มศว.ประสานมิตร

ป.5

กทม.

กิตติยา

ทรงศักดิ์ราตรี

แนน

บุรารักษ์

ป.5

จ.สมุทรปราการ

เจนจิรา

นวมสุคนธ์

เจน

เปรมประชาวัฒนา

ป.6

จ.นนทบุรี

ชวนันท์

มาลี

ท๊อป

ประถมทวีธาภิเศก

ประถม

กทม.

โชติรส

สายทองอินทร์

เตย

ประชานิเวศน์

ป.6

กทม.

ธนพร

ป้อมศิลา

ตาล

วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

ป.6

จ.นครปฐม

นันทิดา

ชินศรี

 

วัดบางเตยนอก

ป.6

จ.ปทุมธานี

บวรฉัตร

ไชยูปถัมภ์

แพรว

สารวิทยา

ม.1

จ.ปทุมธานี

ปภัสสร

มณีสุต

ฝน

หอวัง

ม.ต้น

จ.ปทุมธานี

ปวริศา

เชิงรู้

มุกข์

เบยจมราชาลัยฯ

ม.2

กทม.

พิรุณทิพย์

กำลังผล

ใบเตย

บ้านบุสูง

ป.4

จ.ปราจีนบุรี

รมมณียา

เหรียญไพโรจน์

น้ำฝน

ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

ป.4

กทม.

รสิการ์

บัวไข

เอิง

กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา

ป.6

กทม.

ศรุตา

เอกทักษิณ

พ้อยท์

สงวนหญิง

ม.1

จ.สุพรรณบุรี

สรศักดิ์

มะลิซ้อน

จ่มจ้ม

สหวิทย์

ม.1

จ.สุพรรณบุรี

สรัญธร

ทรงดอน

บุ๋ม

วัดอัมพวา

ประถม

กทม.

สุคนธ์ทิพย์

สมุนนอก

ไอซ์

อยู่เย็น

G.5

กทม.

จากการสำรวจพบว่า ภายหลังจากเข้ารับการอบรมและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก มีการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) และด้านความรู้ความสามารถ (IQ) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙๗ จึงทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีจากทั้งคุณพ่อคุณแม่และผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้โครงการยุวกัลยาณมิตรดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันมานานเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทย เนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘ ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธ . ค ๒๕๔๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘ . ๓๐ น . เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สโมสรยุวกัลยาณมิตร โทร . ๐๒ - ๘๓๑ - ๑๑๘๐ - ๒ , ๐๑ - ๘๔๑ - ๓๓๔๐ , ๐๖ - ๓๘๖ - ๑๗๘๒

 

ในเทศกาลวันเด็กที่กำลังจะเวียนมาถึงในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โครงการ โลกแก้วของฉัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ ที่น่าสนใจ จึง ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถ

ของเยาวชนไทย เนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘ ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธ . ค ๒๕๔๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘ . ๓๐ น . เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ สโมสรยุวกัลยาณมิตร โทร . ๐๒ - ๘๓๑ - ๑๑๘๐ - ๒ , ๐๑ - ๘๔๑ - ๓๓๔๐ , ๐๖ - ๓๘๖ - ๑๗๘๒

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับคุณธรรมความดีในตัว ที่เด็กๆ ได้วาดฝันและทำให้สำเร็จด้วยตัวของเขาเอง สมดัง คำ ขวัญของโครงการที่ว่า

“ สิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้เกิดขึ้นได้เพราะ ค นช่างฝันทำ ค วามฝันให้เป็นจริง หากเด็กน้อยได้รับพรวิเศษที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นไปอย่างที่ฝัน ลองวาดฝันถึงโลกแก้ว แล้วส่ง ค วามฝันมาที่นี่ ...”

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0072251995404561 Mins