ฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรม

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2551

      พระพุทธศาสนาในต่างแดน พุทธศาสนิกชนที่มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศต่าง ๆ ที่มีวัดเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางจิตใจ ด้วยการให้ความสำคัญกับวันหยุดในวันอาทิตย์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำครอบครัวทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานของตน ได้เข้าศึกษาและปฏิบัติตามความรู้ในพระพุทธศาสนา เหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขความอบอุ่นของครอบครัว ได้อย่างดียิ่งอีกประการหนึ่ง

โดยที่วัดภาวนาฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2551 เริ่มในภาคเช้า พระอาจารย์ชัชวาลย์ ปโมทิโต นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ เพื่อจักเป็นภาชนะสำหรับรองรับบุญกุศลต่าง ๆ ที่จะได้ร่วมบำเพ็ญกันต่อไปนั่นเอง จากนั้นกัลยาณมิตรสอางค์ สมบัติใหม่ เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และสาธุชนร่วมกันตักบาตร มีการถวายภัตตาหารเพล และสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตามลำดับ

ส่วนภาคบ่าย พระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกครั้ง จากนั้นกัลยาณมิตรสมศักดิ์ และกัลยาณมิตรบุญทัก มั่นเข็มทอง ตั้งใจน้อมถวายผ้าป่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด และสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ในโอกาสนี้ ครอบครัวกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส- กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และครอบครัวกัลยาณมิตรนริศ -กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ มีกุศลศรัทธาถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว เพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2551 ที่จะมาถึงนี้ นับเป็นวันมหากุศลที่ต่างตั้งใจจะร่วมบำเพ็ญบุญใหญ่กันเมื่อถึงในวันนั้นอีกด้วย ด้วยการสร้างมหาทานบารมี การรักษาศีล และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา อันจะยังกาย วาจา และใจ ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส เป็นการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม ก็ยังมีหลักแห่งชีวิตด้วยการใช้ธรรมะ และสำหรับในต่างแดน ประเทศต่าง ๆ จะยังเป็นการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ขยายกว้างไกลออกไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047143658002218 Mins