สังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 34

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2551

       แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาความไม่สงบใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสั่งสมคุณความดีของพุทธบริษัททั้ง 4 ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากการจัดให้มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 34 แล้วนี้ที่จังหวัดยะลา

โดยเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีการจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดขึ้น ซึ่งได้จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน มาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพลตรีจิรพันธ์ เกษมศานติสุข ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายประสิทธิ์ศักดิ์ ลิ่มกาญจนา รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

แม้ว่าปัญหาภาคใต้ยังไม่สงบ แต่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ไม่เคยนิ่งดูดาย ในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงทำให้ชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น

ภาคสายเป็นพิธีมอบรางวัล โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือWorld PEC ครั้งที่ 2 ผ่านมา ของจังหวัดยะลา โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูป นำบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งในครั้งนี้ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับโล่เกียรติยศอีกด้วย

จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุน และเป็นแรงใจให้กับคุณครูในการทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่างแก่นักเรียน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ไม่เคยหวั่นไหวในการทำหน้าที่ แม้ว่าการเดินทางจะเสี่ยงภัยอันตรายกับชีวิตเพียงใด แต่คุณครูทุกคนก็ขอหยัดสู้อยู่ที่นี้ต่อไป เพื่อให้การอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดี

และถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอย คือพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง การจัดงานได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้หยัดสู้ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ต่อด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำรวจ และมอบอุปกรณ์จานดาวเทียม เป็นสื่อการสอนธรรมะ แก่โรงเรียนวิถีพุทธ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีพลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปารยะ และคุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ เป็นตัวแทนมอบ

ความสำเร็จของงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท 4 ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา สมาคมรักสันติสุข สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ ชมรมบ้านสีขาว ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวยะลา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ในงานนี้มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมาก มีการออกร้านจากชุมชนต่างๆ และจากชาวบ้านในพื้นที่กว่า 20 บู๊ธ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน และแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย

นับว่าพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดครั้งนี้ เป็นการทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียว เพราะแม้ว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวจะยังคงความรุนแรงอยู่ แต่พุทธบริษัททั้ง 4 ก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ไม่หวาดหวั่น ไม่หวั่นไหว ต่อภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้น เพราะทุกคนล้วนเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยนำพาความสงบสุขให้กลับมามีขึ้นได้ต่อไปในเร็ววัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011348327000936 Mins