ผู้กล้า

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2563

.....ความกล้า...จะนำพามนุษย์ไปสู่สิ่งใหม่ๆ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่รอคอยอยู่เบื้อหน้า เพราะก้าวแรกแห่งความสำเร็จนั้น เราต้องกล้าที่จะก้าวออกไป ซึ่งมิใช่ความกล้าที่บ้าบิ่น แต่เป็นความกล้าที่กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคต เสมือนนกเล็กๆ ที่พากเพียรใช้ปากกระจิดริด จิกคาบฟางทีละเส้น ค่อยๆ ถักทอสานจนเป็นรังใหญ่...

.....ดังนั้นอุปสรรคเพียงน้อยนิดเราจะคิดท้อทำไม! ในเมื่อเรายังมีสมองและสองมืออยู่ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นมิได้เลย ถ้าไม่กล้าลงมือกระทำอย่าจริงจัง แม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค หรือล้มเหลวพ่ายแพ้ จนเป็นสาเหตุทำให้เราท้อ แต่จิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่คลอนแคลนต่อเป้าหมายกล้าท้าทายและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาได้ นี่แหละคือสิ่งสำคัญ

.....ดั่ง...โขดหินที่ไม่หวั่นเกรงต่อการโถมกระแทกของคลื่นทะเล

.....ดั่ง...ไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตระหง่านท่ามกลางพายุแรง และแสงแดดที่แผดกล้า

.....ดั่ง...ดอกหญ้าที่บานไสว และแพร่พันธุ์ได้ในทุกแผ่นดิน

.....สำเร็จหรือล้มเหลว มิใช่สาระสำคัญที่นำมาคิด สำคัญที่ว่า...เราได้พิสูจน์ความกล้าสักครั้งแล้วหรือยัง?

.....กล้าที่จะคิด....กล้าที่จะทำ และกล้าทำจนกว่าจะสำเร็จ นี่สิ....คือชัยชนะแห่งผู้กล้าที่แท้จริง

 Total Execution Time: 0.0062138477961222 Mins