สิ่งที่ไม่ควรประพฤติ

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2546

 

 

อ่อนปวกเปียกอยู่ท่าเดียว
หรือแข็งกร้าวอยู่ท่าเดียว
ย่อมไม่อาจดำรงตนอยู่ในฐานะใหญ่โตได้นาน
ดังนั้น จึงไม่ควรประพฤติทั้งสองอย่าง

 

มหาปทุมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๕๗

 Total Execution Time: 0.0031487822532654 Mins