ความคิด

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2546

 

 

ชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดต่างไปจากความคิดผู้อื่น
ชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดอยู่ในใจของตนเอง
สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างมีความคิดเฉพาะตัว
คนเราจึงไม่ควรตกอยู่ในอำนาจความคิดของใคร

 

ตักการิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๙๔

 Total Execution Time: 0.0097989638646444 Mins