ไม่มีอะไรสู้

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน จะทำอะไร ล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้น เหมือนการขึ้นภูเขา แต่เชื่อไหมว่า…ภูเขาสูงไม่เกินเข่าของเรา อยากจะรู้ว่าเข่าของเราสูงแค่ไหน ให้เดินไปให้ถึงยอดเขา แล้วจะรู้เองว่า… ภูเขานั้นอยู่ใต้เข่าของเรา อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม ภูเขาสูงๆ เขาข้ามมาด้วยเข่าที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น…ไม่มีอะไรที่จะสู้ความตั้งใจจริงของเราได้

 

 Total Execution Time: 0.0039784510930379 Mins