คล้อยตามใจ

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2546

 

.....การปฏิบัติธรรมในแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันอยากภาวนา บางวันไม่อยากภาวนา บางวันอยากนึกนิมิต บางวันไม่อยากนึกนิมิต ความรู้สึกภายในใจของเราเป็นอย่างไร ก็ให้อนุเคราะห์คล้อยตามความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นไป เพราะวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย เป็นวิธีง่ายๆ ถ้าเรารู้จักรธรรมชาติของใจ ใจเราชอบที่สบาย ชอบที่เย็น ไม่อึดอัด ไม่คับแคบ ไม่ฝืนความรู้สึก เราก็ทำไปตามธรรมชาติของใจ หลักง่ายๆ ก็มีเพียงแค่นี้

 

 Total Execution Time: 0.0013709664344788 Mins